یادگیری ماشین

ایجاد سیستم جدید  CAPTCHA برای امنیت در دسترسی به اطلاعات

ایجاد سیستم جدید CAPTCHA برای امنیت در دسترسی به اطلاعات

توسط

  کد خبر: ۹۶۱۲۰۱ تاریخ انتشار: ۲۰ فوریه ۲۰۱۸ موضوع بحث ما در مورد کاهش هرزنامه‌ها در سیستم‌های امنیتی است گرچه جنگ علیه ربات‌ها بی‌پایان…

دستاورد جدید این امکان را به ماشین‌ها می‌دهد تا رفتار مولکول‌ها را پیش‌بینی کنند

دستاورد جدید این امکان را به ماشین‌ها می‌دهد تا رفتار مولکول‌ها را پیش‌بینی کنند

توسط

    کد خبر:۶۰۷۲۸۴ تاریخ انتشار: ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷ دستاورد جدید این امکان را به ماشین‌ها می‌دهد تا رفتار مولکول‌ها را پیش‌بینی کنند. یک…