گوشی های هوشمند

گوشی‌های هوشمند وضعیت سلامت جهانی را تغییر می‌دهند

گوشی‌های هوشمند وضعیت سلامت جهانی را تغییر می‌دهند

توسط

کد خبر:۶۰۸۱۰۵ تایخ انتشار: ۲۵اکتبر ۲۰۱۷ گوشی‌های هوشمند وضعیت سلامت جهانی را تغییر می‌دهند بیماری‌های عفونی بسیاری از اقلیم‌ها را نابود ساخته است، میکروب‌ها…