هیدروژل

پچ های پوستی رهاننده‌ی دارو، ادغام شده با گرم کن‌های انعطاف‌پذیر به منظور بهبود زخم

پچ های پوستی رهاننده‌ی دارو، ادغام شده با گرم کن‌های انعطاف‌پذیر به منظور بهبود زخم

توسط

کد خبر: ۶۰۲۰۶۱ تاریخ انتشار: ۷ ژانویه ۲۰۱۶ پیشرفت‌های اخیر در زمینه‌ی وسایل الکترونیک انعطاف‌پذیر و پوشیدنی، دانشمندان را قادر به ساخت انواع جدیدی از…

تقلید روند بیولوژیکی، سیگنال‌های هیدروژل و انتشار پروتئین‌ها

تقلید روند بیولوژیکی، سیگنال‌های هیدروژل و انتشار پروتئین‌ها

توسط

کد خبر:۶۰۸۱۰۲ تاریخ انتشار: ۲۶ اکتبر ۲۰۱۷ تقلید روند بیولوژیکی، سیگنال‌های هیدروژل و انتشار پروتئین‌ها به گفته محققان، یک سیستم مصنوعی با استفاده از…