متاستاز

نانو شیمی درمانی که سلول های هدف آن تومور های سرطانی سرایت کرده به استخوان است

نانو شیمی درمانی که سلول های هدف آن تومور های سرطانی سرایت کرده به استخوان است

توسط

کد خبر: ۶۰۷۱۰۱ تاریخ انتشار: ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷ به دنبال یافتن درمانی جدیدی برای سرطان سینه، محققان موفق به طراحی نانو ذراتی (نشان داده شده…