علم

دانشمندان چگونه سلول‌های سرطانی را تخریب می‌کنند

دانشمندان چگونه سلول‌های سرطانی را تخریب می‌کنند

توسط

  کد خبر: ۶۰۴۱۳۴ تاریخ انتشار: ۱۶فوریه ۲۰۱۷ دانشمندان چگونه سلول‌های سرطانی را تخریب می‌کنند. نوعی از سلول درمانی به نام گیرنده آنتی‌ژن آمیژه تی…