شیمی

عناصر سنگین جدول تناوبی:مکانیک کوانتوم یا نسبیت

عناصر سنگین جدول تناوبی:مکانیک کوانتوم یا نسبیت

توسط

کد خبر:۶۰۷۲۷۱ تاریخ انتشار: ۴ اکتبر ۲۰۱۷ عناصر سنگین جدول تناوبی:مکانیک کوانتوم یا نسبیت تیمی از شیمیدان‌­های بین‌­المللی با هدایت محققان دانشگاه ایالتی فلوریدا…