رحم مصنوعی

رحم مصنوعی امیدها را برای پرورش کودکان نارس به واقعیت نزدیک کرده‌است

رحم مصنوعی امیدها را برای پرورش کودکان نارس به واقعیت نزدیک کرده‌است

توسط

کد خبر: ۶۰۵۳۰۷   رحم مصنوعی امیدها را برای پرورش کودکان نارس به واقعیت نزدیک کرده‌است پژوهشگران امیدوارند رحم مصنوعی برای رشد گوساله، بتواند…