ربات

ایجاد سیستم جدید  CAPTCHA برای امنیت در دسترسی به اطلاعات

ایجاد سیستم جدید CAPTCHA برای امنیت در دسترسی به اطلاعات

توسط

  کد خبر: ۹۶۱۲۰۱ تاریخ انتشار: ۲۰ فوریه ۲۰۱۸ موضوع بحث ما در مورد کاهش هرزنامه‌ها در سیستم‌های امنیتی است گرچه جنگ علیه ربات‌ها بی‌پایان…