بیوتکنولوژی

آزمایشگاه روی تراشه ای کوچک و نظارت دائم بر سلامتی به صورت شخصی

آزمایشگاه روی تراشه ای کوچک و نظارت دائم بر سلامتی به صورت شخصی

توسط

کد خبر: ۶۰۴۰۷۱ تاریخ انتشار: ۱۴ ژوئن ۲۰۱۷   آزمایشگاه روی تراشه تصور کنید دستگاهی را پوشیده‌اید که یک آزمایشگاه روی تراشه کوچکی است و…

ششمین کنفرانس بین‌المللی بیوتکنولوژی و بیومهندس

ششمین کنفرانس بین‌المللی بیوتکنولوژی و بیومهندس

توسط

کد خبر:R60323   نام رویداد: ششمین کنفرانس بین‌المللی بیوتکنولوژی و بیومهندسی نوع رویداد: کنفرانس، نمایشگاه، کارگاه موضوع: مهندسی بیوتکنولوژی شاخه: بیولوژی، میکروبیولوژی، ژنتیک، بیوشیمی،…