استارت‌آپ

زندگی‌نامه رکسانا ورزا( مدیر بزرگ‌ترین پردیس جهانی استارت‌آپ‌‌ ها) ـــ قسمت دوم

زندگی‌نامه رکسانا ورزا( مدیر بزرگ‌ترین پردیس جهانی استارت‌آپ‌‌ ها) ـــ قسمت دوم

توسط

کد خبر: Z600202 رکسانا ورزا مدیر station F، بزرگ‌ترین پردیس جهانی استارت‌آپ ها کد خبر: Z600202 نام: رکسانا ورزا متولد: ۱۹۸۵ محل تولد: کالیفرنیا…

زندگی‌نامه رکسانا ورزا( مدیر بزرگ‌ترین پردیس جهانی استارت‌آپ‌‌ ها) ـــ قسمت اول

زندگی‌نامه رکسانا ورزا( مدیر بزرگ‌ترین پردیس جهانی استارت‌آپ‌‌ ها) ـــ قسمت اول

توسط

کد خبر: Z600202 رکسانا ورزا مدیر station F، بزرگ‌ترین پردیس جهانی استارت‌آپ ها   نام: رکسانا ورزا متولد: ۱۹۸۵ محل تولد: کالیفرنیا تخصص: مدیر…