گپ و گفت

دنیای نانوالکترونیک در گفت‌وگو با دکتر امیررضا خدادادیان

توسط

کارگاه نانوالکترونیک محاسباتی ۷ تا ۹ مهر به همت شرکت فناوری‌های همگرای شزان در پارک فناوری پردیس برگزار شد. در حاشیه این کارگاه فرصتی…