ویدئو

پینه‌دوزی ژنی

توسط

در دنیای کنونی، بشر به دنبال پیشرفت در تمامی حوزه‌ها ازجمله زیست‌شناسی و ژنتیک است. اصلاح ژن در حوزه‌های مختلفی نظیر کشاورزی، دامداری و…