ویژه‌ها

صنعت میکروالکترونیک با جایگزین کردن متامواد به‌جای نیمه‌هادی‌ها می‌تواند سرعتی بیش از پیش را دنبال کند

توسط

گروهی از مهندسین دانشگاه سن دیگو، اولین ماشین میکروالکترونیکی بدون نیمه‌­هادی را با به‌کارگیری متامواد ساختند که توسط اپتیک هدایت می­‌شود. این ماشین، زمانی­‌که…