رویدادها

ششمین کنفرانس بین‌المللی بیوتکنولوژی و بیومهندس

ششمین کنفرانس بین‌المللی بیوتکنولوژی و بیومهندس

توسط

کد خبر:R60323   نام رویداد: ششمین کنفرانس بین‌المللی بیوتکنولوژی و بیومهندسی نوع رویداد: کنفرانس، نمایشگاه، کارگاه موضوع: مهندسی بیوتکنولوژی شاخه: بیولوژی، میکروبیولوژی، ژنتیک، بیوشیمی،…

رویداد سلامت دیجیتال

رویداد سلامت دیجیتال

توسط

رویداد سلامت دیجیتال کد خبر:R60213 نام رویداد: سلامت دیجیتال نوع رویداد: کنفرانس، نمایشگاه، کارگاه موضوع: علوم سلامت شاخه: پزشکی، علوم پایه، مهندسی زمان:  ۱۳…

ششمین کنفرانس بین‌المللی درباره مواد خود ترمیم‌شونده

ششمین کنفرانس بین‌المللی درباره مواد خود ترمیم‌شونده

توسط

ششمین کنفرانس بین‌المللی درباره مواد خود ترمیم‌شونده     نوع رویداد: کنفرانس، نمایشگاه، کارگاه موضوع: شیمی، دانش زیستی، مهندسی، فیزیک، علم مواد شاخه: شیمی…