رویدادها

رویداد حسگرهای پایش بیماری‌ها و اندازه‌گیری‌کننده نشانگرهای زیستی

رویداد حسگرهای پایش بیماری‌ها و اندازه‌گیری‌کننده نشانگرهای زیستی

توسط

کد خبر:R_60420   نام رویداد: حسگرها نوع رویداد: کنفرانس موضوع: حسگرهای نظارت‌کننده بیماری‌ها و اندازه‌گیری‌کننده نشانگرهای زیستی شاخه: مهندسی، علوم پایه و علوم مربوط…

ششمین کنفرانس بین‌المللی بیوتکنولوژی و بیومهندس

ششمین کنفرانس بین‌المللی بیوتکنولوژی و بیومهندس

توسط

کد خبر:R60323   نام رویداد: ششمین کنفرانس بین‌المللی بیوتکنولوژی و بیومهندسی نوع رویداد: کنفرانس، نمایشگاه، کارگاه موضوع: مهندسی بیوتکنولوژی شاخه: بیولوژی، میکروبیولوژی، ژنتیک، بیوشیمی،…