راهنما

شصت و نهمین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های مهندسی نوآورانه

توسط

شصت‌و‌نهمین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های مهندسی نوآورانه (ICIET) با هدف ارائه پژوهش‌های نوین دوازدهم و سیزدهم تیرماه ۱۳۹۵ در ماکائوی چین برگزار خواهد شد. ایده…