تازه‌ها

رونمایی کامپیوتر کوانتومی ۵۰ کیوبیتی توسط آی‌بی‌ام در نشست صنعتی IEEE

رونمایی کامپیوتر کوانتومی ۵۰ کیوبیتی توسط آی‌بی‌ام در نشست صنعتی IEEE

توسط

کد خبر:۶۰۸۲۱۲ تاریخ انتشار: ۱۱ Nov ۲۰۱۷ رونمایی کامپیوتر کوانتومی ۵۰ کیوبیتی توسط آی‌بی‌ام در نشست صنعتی IEEE با موضوع آینده‌ی محاسباتی در واشنگتن دی‌سی، آی‌بی‌ام…