تازه‌ها

توان مغز

توسط

دانشمندان در تحقیقات آی. بی. ام از یک کامپیوتر الهام گرفته از مغز و زیست‌بوم مرتبط با آن رونمایی کردند. نوع جدیدی از تراشه…