فناوری‌های همگرا

همگرایی در پیامدهای اخلاقی و ارتباطات فناوری‌های نوظهور (قسمت اول)

توسط

با وجود درخواست‌های بی‌پایان برای پژوهش‌های بین‌رشته‌ای جهت حل مشکلات سخت اجتماعی، اشکالات این پژوهش‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. این بخش، ازدیاد «تخصص…