فناوری‌نانو

گزارش برگزاری کارگاه بین‌المللی نانوالکترونیک محاسباتی (روز دوم)

توسط

دومین روز از کارگاه بین‌المللی نانوالکترونیک محاسباتی برگزار شد. این کارگاه سه‌روزه فرصتی استثنایی برای آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی جهان در حوزه نانوالکترونیک…