فناوری‌زیستی

محققان شبکه‌ای را برای مطالعه ارتباطات باکتریایی گسترش دادند

توسط

آنتی‌بیوتیک‌ها در راستای نجات زندگی مردم در برابر عفونت‌های باکتریایی به کار گرفته می‌شوند. اما این تجویز و استفاده بیشتر و بیشتر از آنتی‌بیوتیک‌ها…