فناوری‌زیستی

زیردریایی کوچک با قابلیت گشت زدن داخل معده و آزادسازی دارو

توسط

کد خبر: ۵۱۱۱۰۴ آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی معمولا به‌عنوان داروهای نجات‌دهنده تجویز می‌شوند. از زمانی که یک آنتی‌بیوتیک بلعیده می‌شود تا زمانی که به معده برسد،…