معرفی فیلم Self-less

معرفی فیلم Self-less

کد خبر: M960624 معرفی فیلم Self-less Self-less روایتگر پیشرفتی در زمینه بیوتکنولوژی به نام “ُShedding”، به منظور دستیابی به پررنگ‌ترین رویای بشر یعنی زندگی…