گسترش شیوه‌های تشخیص در محل با امواج فراصوت

کد خبر: ۵۱۱۲۳۱ تست‌های پزشکی سریع، دقیق و ارزان‌قیمت، تنها در برخی موارد در دفتر پزشک انجام‌پذیر هستند. محققان جهت ایجاد روش‌های جدید تشخیص…