زندگی‌نگار

نام: روزبه غفاری تخصص: کارآفرین حوزه دانش و تکنولوژِی روزبه غفاری، هم‌بنیان‌گذار مرکز MC10  به‌دنبال راهی برای خلق وسایل الکترونیکی جدید در جهت ارتقای…