مدیریت آب صنعتی

کد خبر: R60123 نوع رویداد: کنفرانس، نمایشگاه موضوع: مدیریت آب شاخه: مهندسی زمان: ۳ تا ۴ مه ۲۰۱۷ مکان: نیودهلی، هند برگزارکننده: Matcorr Consultancy…

گزارش برگزاری کارگاه بین‌المللی نانوالکترونیک محاسباتی (روز دوم)

دومین روز از کارگاه بین‌المللی نانوالکترونیک محاسباتی برگزار شد. این کارگاه سه‌روزه فرصتی استثنایی برای آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی جهان در حوزه نانوالکترونیک…

گزارش برگزاری کارگاه بین‌المللی نانوالکترونیک محاسباتی (روز اول)

نخستین روز از کارگاه بین‌المللی نانوالکترونیک محاسباتی برگزار شد.این کارگاه سه‌روزه فرصتی استثنایی برای آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی جهان در حوزه نانوالکترونیک است….