میکروسکوپ هولوگرافی روشی جدید برای اندازه‌گیری میزان تخریب نانوذرات حامل دارو

میکروسکوپ هولوگرافی روشی جدید برای اندازه‌گیری میزان تخریب نانوذرات حامل دارو

کد خبر:۶۰۳۰۲۱ محققان دانشگاه UCLA  روشی به‌صرفه برای نظارت بر تخریب نانوذرات حاوی دارو با استفاده از میکروسکوپ هولوگرافی ابداع کردند. این پلتفرم مشخصه‌یابی…