نانوحفره‌ها

نانوحفره‌ها موجب پیشرفت پنل‌های سلول خورشیدی و ویدئوها می‌شوند. آینده فیلم وفیلم‌سازی ممکن است در فیلم‌­های سه‌­بعدی باشد، اما الکترونیک و فوتونیک به سمت دوبعدی‌ها…