آیا برای جهان ما ماشین زمان و بعد پنجمی وجود دارد؟

فیلم میان ستاره‌ای کریستوفر نولان، درباره فضانوردانی است که به آن‌سوی کهکشان سفرکرده‌اند تا اقامتگاه جدیدی برای بشریت پیدا کنند. این فیلم تا حدودی علمی-تخیلی…