گیمرها برای یافتن ساختارهای جدید مولکولی به یاری بیولوژیستها می آیند!

کد خبر: ۶۰۵۳۰۱ تاریخ انتشار: ۱ سپتامبر ۲۰۱۷ گیمرهای بازی های ویدئویی برای کمک به پیشرفت یک ساختار مولکولی جدید برای کنترل کریسپر، به کار گماشته…

رونمایی کامپیوتر کوانتومی ۵۰ کیوبیتی توسط آی‌بی‌ام در نشست صنعتی IEEE

کد خبر:۶۰۸۲۱۲ تاریخ انتشار: ۱۱ Nov ۲۰۱۷ رونمایی کامپیوتر کوانتومی ۵۰ کیوبیتی توسط آی‌بی‌ام در نشست صنعتی IEEE با موضوع آینده‌ی محاسباتی در واشنگتن دی‌سی، آی‌بی‌ام از…

گسترش شیوه‌های تشخیص در محل با امواج فراصوت

کد خبر: ۵۱۱۲۳۱ تست‌های پزشکی سریع، دقیق و ارزان‌قیمت، تنها در برخی موارد در دفتر پزشک انجام‌پذیر هستند. محققان جهت ایجاد روش‌های جدید تشخیص در…