نقاط کوانتومی آنتی‌بیوتیکی می­تواند علیه پدیده مقاومت آنتی‌­بیوتیکی پیروز شود

  کد خبر:۶۰۸۰۳۱ تاریخ انتشار: ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷   نقاط کوانتومی آنتی‌بیوتیکی می­تواند علیه پدیده مقاومت آنتی­‌بیوتیکی پیروز شود مقاومت آنتی‌­بیوتیکی (ناشی از افراط در…