زندگی نامه  پی‌یر امیدیار راه‌اندازی سایت eBay (قسمت دوم)

زندگی نامه پی‌یر امیدیار راه‌اندازی سایت eBay (قسمت دوم)

نخستین ایده بازار تخیلی: پوشاک، حمل و نقل و ارتباطات بشر در ۵۰ سال آینده چگونه می‌شود؟

نخستین ایده بازار تخیلی: پوشاک، حمل و نقل و ارتباطات بشر در ۵۰ سال آینده چگونه می‌شود؟